การนำสินค้า
เรื่อง:   
a ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ b สินค้าโฆษณา
c ถ้วยรางวัล d ป้ายรางวัล
e ตราสัญลักษณ์ f ประกาศนียบัตร
g สินค้าโรงแรม
3 คู่มือสินค้า นอกเหนือจากนี้  
g9 กุญแจโรงแรม
g8 ป้ายแคชเชียร์T
g7 ป้ายแคชเชียร์C
g6 ป้ายจอง
g5 ป้ายเคาเตอร์โรงแรม T
g4 ป้ายเคาเตอร์โรงแรม C
g3 ถังขยะที่ลอ็บบี้โรงแรม
g2 ป้ายเตือน
g1 ป้ายโรงแรม
f1 ปกประกาศนียบัตร
e5 เหรียญรางวัล
e4 เหรียญรางวัล
e3 ตราสัญญาลักษณ์สีสแตนเลส
e2 ตราสัญญาลักษณ์สีเงิน,สีทอง
e1 ตราสัญญาลักษณ์
d8 ป้ายรางวัลอะคริลิค
d7 ป้ายลิขสิทธิ์
d6 ป้ายรางวัลทองคำขาว
d5 ป้ายรางวัลทองคำ
d4 ป้ายตราสัญญาลักษณ์
d3 ป้ายรางวัลทอง
d2 โล่รางวัล
d1 ป้ายรางวัลเลเซอร์
c2 โล่รางวัล
c1 ถ้วยรางวัล
b11 เต็น
b10 พิมพ์
b9 กล่องแสดงความคิดเห็น
b8 ป้ายชื่อพนักงาน
b7 กระดาษพิเศษ
b6 บอร์ดจดบันทึก
b5 กล่องนามบัตร
b4 ป้ายผ้าแพรปล่อยลม
b3 กล่องไม้พิเศษ
b2 ของชำร่วย
b1 ร่มโฆษณา
a9 ป้าย
a8 ป้ายห้องน้ำ
a7 ป้ายเตือน
a6 ป้ายบอกทาง
a5 ป้ายสามมิติแบบพิเศษ
a4 บัตรประจำตัวพนักงาน
a3 ป้ายสามมิติ
a2 ป้ายสำหรับลานจอดรถ
a1 ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ