การนำสินค้า
เรื่อง:   
g สินค้าโรงแรม นอกเหนือจากนี้  
g9 กุญแจโรงแรม
g8 ป้ายแคชเชียร์T
g7 ป้ายแคชเชียร์C
g6 ป้ายจอง
g5 ป้ายเคาเตอร์โรงแรม T
g4 ป้ายเคาเตอร์โรงแรม C
g3 ถังขยะที่ลอ็บบี้โรงแรม
g2 ป้ายเตือน
g1 ป้ายโรงแรม