การนำสินค้า
      ติดต่อเรา
  1. ประเทศไทย (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
หมู่บ้าน RK-PARK เลขที่ 406/15-17 ถ.เลียบคลอง2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 10150

โทร.

021-830200  089-2713994
อยุธยา
บริษัท หยงผิง แอดเวอร์ไทชเม้นท์ ดิจิตอลเทคโนโลยี จำกัด
48/18 ถ.มหาราช ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.
021-830200  089-2713994
ขอนแก่น
บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
256/1 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.
021-830200  089-2713994

นครศรีธรรมราช

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

190/1 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.

021-830200  089-2713994

รังสิต

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

46 ถ.รังสิต ซ.รังสิต-ปทุมธานี 4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร.

021-830200  089-2713994

กาญจนบุรี

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

118 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล5)

โทร.

021-830200  089-2713994

พิษณุโลก

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

49/34 ถ.ศรีสุริโยทัย(ตลาดทรัพย์อนันต์) ต. ในมือง อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

โทร.

021-830200  089-2713994

ภูเก็ต

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

101/21 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120

โทร.

021-830200  089-2713994

อุบลราชธานี

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

464/30-31 ม.18 ถ.ชยางกูล ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

โทร.

021-830200  089-2713994

อุดรธานี

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
77/8 ม.14 ถ.นิตโย ซ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดร 41000

โทร.

021-830200  089-2713994

สุรินทร์

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด

293/1 ถ.เทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.

021-830200  089-2713994

ราชบุรี

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
65/312 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร.

021-830200  089-2713994

นครราชสีมา

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
36 ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000

โทร.

021-830200  089-2713994
หาดใหญ่ บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
638/1 ถ.เพชรเกษม (ตรงข้ามคาร์ฟูหาดใหญ่ )อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90010

โทร.

021-830200  089-2713994

พัทยา

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
435/96 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.

021-830200  089-2713994

สุราษฎ์ธานี

บริษัท หยงผิง (ประเทศไทย) จำกัด
442/277 ตลาดเกษตร 2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84000

โทร.

021-830200  089-2713994

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

MALAYSIA:
KUALA LUMPUR
TEL:
0122153910
CONTACT WITH
MR.WANG
E-MAIL:
88889999-8@163.com
HTTP:

http://ad.yongpingthai.com